Tin Gas South :: GAS SOUTH JSC
Nghị quyết HĐQT về việc chi trả Cổ tức năm 2021
Cập nhật: 20-05-2022

Thông qua việc chi trả Cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt với tỉ lệ 15%/cổ phiếu

[Vui lòng xem file đính kèm]

Tải tập tin
Tin cùng chyên mục