Tin Gas South :: GAS SOUTH JSC
Gas South hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn Vệ sinh Lao động năm 2022
Cập nhật: 25-05-2022

Công đoàn Gas South đã hướng dẫn các công đoàn cơ sở trực thuộc tích cực triển khai các hoạt động hưởng ứng sôi nổi, hiệu quả.

Để Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) thực sự thiết thực, có sức lan tỏa sâu rộng đến người lao động, phát huy vai trò tiên phong của giai cấp công nhân, Công đoàn Gas South đã hướng dẫn các công đoàn cơ sở trực thuộc tích cực triển khai các hoạt động hưởng ứng sôi nổi, hiệu quả.

Công đoàn Gas South chính thức phát động Tháng Công nhân năm 2022 với chủ đề "Công nhân Việt Nam: Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng" và Tháng Hành động về ATVSLĐ năm 2022 với chủ đề "Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về ATVSLĐ, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid -19".

Để triển khai hiệu quả tháng công nhân hành động, Công ty đã phân công nhiệm vụ cụ thể các Phòng, Đơn vị thực hiện kế hoạch đã đề ra như: Dọn dẹp vệ sinh tại nơi làm việc, thực hiện treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về công tác an toàn vệ sinh lao động – Phòng chống cháy nổ (ATVSLĐ-PCCN) bắt đầu từ ngày 01/5/2021 đến ngày 31/5/2021. Tổ chức các hoạt động kiểm tra và tự kiểm tra về công tác ATVSLĐ, kiện toàn mạng lưới ATVSV, tổ chức huấn luyện quy trình, quy phạm, AT-VSLĐ-PCCN cho cán bộ công nhân viên, tăng cường kiểm tra tình trạng vận hành an toàn của các thiết bị. Triển khai hoạt động tuyên truyền, đẩy mạnh xây dựng văn hóa an toàn lao động (ATLĐ), đảm bảo an toàn trong sản xuất kinh doanh, không để sự cố, cháy, nổ do lỗi chủ quan.

Công đoàn Gas South cũng đã vận động người lao động tích cực tham gia chương trình “Một triệu sáng kiến” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động. Công ty đã đăng ký 21 sáng kiến với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong đợt 1 và dự kiến tiếp tục đăng ký tối thiểu 21 sáng kiến với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vào đợt 2.

Cũng trong dịp này, Công đoàn Gas South đã phát động cuộc thi trực tuyến kiến thức cơ bản cho An toàn vệ sinh viên (ATVSV) do Công đoàn Tổng Công ty Khí Việt Nam tổ chức với hơn 100 ATVSV của 7 đơn vị công đoàn bộ phận tham gia thi trực tuyến trong 5 ngày và trong quá trình triển khai, Công đoàn bộ phận các đơn vị tuyên truyền, hướng dẫn, động viên, tạo điều kiện cho các ATVSV hoàn thành tốt các bài thi của mình.

Bên cạnh đó, Công đoàn viên của Gas South tích cực tham gia các hoạt động thể dục thể thao của Tổng Công ty Khí Việt Nam và các đơn vị thành viên tổ chức gồm các môn bóng bàn, bóng đá mini, bowling… và đạt được 1 số thanh tích như giải Khuyến khích môn bowling, giải phong cách môn bóng đá mini nam giải PV Gas D mở rộng năm 2022.

Với việc tổ chức các hoạt động trong Tháng Công nhân và Tháng Hành động về ATVSLĐ năm 2022 thiết thực, hiệu quả sẽ góp phần khơi dậy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, đồng thời phát huy vai trò tiên phong, tinh thần trách nhiệm của giai cấp công nhân Việt Nam nói chung, đội ngũ CBCNV Gas South nói riêng trong việc đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh được an toàn, liên tục, hiệu quả và phát triển kinh tế sau đại dịch Covid-19. Qua các hoạt động này, cũng thúc đẩy sự quan tâm của lãnh đạo trong việc chăm lo xây dựng đội ngũ công nhân ngày càng lớn mạnh, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển chung của Công ty.

Các hình ảnh hoạt động:
 

Thái Bảo - Văn Thắng

Tin cùng chyên mục