Sáng ngày 28-12-2008, tại TP Cần Thơ, Công ty CPKD Khí Hóa Lỏng Miền Nam (PV Gas South) đã tổ chức lễ khánh thành Kho Cảng Khí Hóa Lỏng (LPG) và Kho chứa Đạm.

CÔNG TY PV GAS SOUTH KHÁNH THÀNH
KHO CẢNG KHÍ HÓA LỎNG CẦN THƠ

 

Sáng ngày 28-12-2008, tại TP Cần Thơ, Công ty CPKD Khí Hóa Lỏng Miền Nam (PV Gas South) đã tổ chức lễ khánh thành Kho Cảng Khí Hóa Lỏng (LPG) và Kho chứa Đạm.

Đến dự có ông Đinh La Thăng, Chủ tịch HĐQT Tập Đoàn Dầu Khí Quốc Gia Việt Nam cùng nhiều quan chức lãnh đạo của Tập đoàn và của TP Cần Thơ


Ông Nguyễn Sĩ Thắng, Chủ tịch HĐQT Công ty PV Gas South báo cáo về Kho Cảng Khí Hóa Lỏng Cần Thơ


Ông Đinh La Thăng, Chủ tịch HĐQT Tập Đoàn Dầu Khí Quốc Gia
Việt Nam phát biểu chúc mừng


Các quan chức, lãnh đạo của Tập đoàn Dầu Khí Quốc Gia Việt Nam, TP Cần Thơ và Công ty PV Gas South cắt băng khánh thành


Ông Đinh La Thăng và các Lãnh đạo Tập đoàn tham quan
Cảng tiếp nhận LPG


4 Bồn chứa LPG tại kho Cần Thơ

Một số bài viết của các Báo về Lễ Khánh thành:

http://www.laodong.com.vn/Home/PetroVietnam-khanh-thanh-kho-cang-LPG-Can-Tho/200812/120613.laodong

http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/192534/

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=294959&ChannelID=11

http://www.nld.com.vn/tintuc/kinh-te/250594.asp

Một số hình ảnh về Kho cảng LPG Cần Thơ và Lễ Khánh thành:

TIN TỨC PV GAS SOUTH