Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty:

A.hieus
Ông: Vũ Quý Hiệu
Ngày sinh: 01/01/1977
Quê quán:  Thái Bình
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh
  Cử nhân Tài chính Kế toán
 

Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty:

athuc
Ông: Vũ Văn Thực
Ngày sinh: 24/09/1976
Quê quán:  Nam Định
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xậy Dựng
 

Phó Giám đốc Công ty:

A.Nghis
Ông: Trần Văn Nghị
Ngày sinh: 16/09/1975
Quê quán:  Nam Định
Trình độ chuyên môn: Kỹ Sư Địa Vật Lý