Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty:

A.Nhuoms
Ông: Đoàn Văn Nhuộm
Ngày sinh: 07/11/1963
Quê quán:  Hải Phòng
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Trắc địa
 

Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty:

A.hieus
Ông: Vũ Quý Hiệu
Ngày sinh: 01/01/1977
Quê quán:  Thái Bình
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính - Kế toán
Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh  
 

Phó Tổng Giám đốc Công ty

A.Nghis
Ông: Trần Văn Nghị
Ngày sinh: 16/09/1975
Quê quán:  Nam Định
Trình độ chuyên môn: Kỹ Sư Địa Vật Lý
 

Phó Tổng Giám đốc Công ty:

athuc
Ông: Vũ Văn Thực
Ngày sinh: 24/09/1976
Quê quán:  Nam Định
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây Dựng