Tin Gas South :: GAS SOUTH JSC

Vừa qua, ngày 27/03/2021, Gas South đã tổ chức thành công ngày kỉ niệm thành lập Công ty (28.03.2000-28.03.2021) tại thành phố biển xinh đẹp Vũng Tàu.