Tin PV GAS South :: PV GAS SOUTH JSC
Nghị quyết HĐQT định kỳ quý III năm 2018
Cập nhật: 18-10-2018

Thông qua kết quả SXKD 9 tháng đầu năm, chỉ tiêu kế hoạch 3 tháng cuối năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.

[Vui lòng xem file đính kèm]

Tải tập tin
Tin cùng chyên mục