Tin PV GAS South :: PV GAS SOUTH JSC
Nghị quyết của HĐQT Công ty vv trả Cổ tức còn lại năm 2017
Cập nhật: 25-05-2018

Trả cổ tức còn lại năm 2017: 8%/cổ phiếu, tương đương 40 tỷ đồng vào ngày 29/6/2018

(Vui lòng xem file đính kèm) ------------------------>

Tải tập tin
Tin cùng chyên mục