Tin PV GAS South :: PV GAS SOUTH JSC
Giải trình chênh lệch số liệu BCTC giữa năm 2018
Cập nhật: 15-08-2018

Giải trình chêch lệch số liệu trước và sau soát xét BCTC giữa niên độ năm 2018

[Vui lòng xem file đính kèm]

Tải tập tin
Tin cùng chyên mục