Tin PV GAS South :: PV GAS SOUTH JSC
Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của Cổ đông nội bộ
Cập nhật: 20-06-2018

Bà Trần Thị Thu Hiền, Kiểm soát viên Công ty, đã bán 6.500 cổ phiếu PGS.

[Vui lòng xem file đính kèm]

Tải tập tin
Tin cùng chyên mục