Tin PV GAS South :: PV GAS SOUTH JSC

BCH Đoàn thanh niên Công ty tổ chức lễ gắn biển Công trình thanh niên năm 2019 và trao tặng 03 máy lọc nước tại các trường tiểu học huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước.