Tin PV GAS South :: PV GAS SOUTH JSC

Vào sáng ngày 08/12/2019, 31 CBCNV Công ty Khí Miền Nam tham dự giải Marathon Quốc tế TP Hồ Chí Minh Techcombank 2019 với 02 hạng mục 10km và 21km.