Tin ngành dầu khí :: GAS SOUTH JSC

Các công ty kinh doanh gas trong nước điều chỉnh giá bán lẻ về mức phổ biến 370.000 đồng/bình 12kg.