Thông tin chung :: PV GAS SOUTH JSC

Mục tiêu phát triển của PV Gas South đến năm 2020 

I.  Mục tiêu tổng quát

  • Phát triển Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam (PV Gas South) thành doanh nghiệp kinh doanh LPG, CNG và LNG chuyên nghiệp, thương hiệu dẫn đầu tại thị trường Việt Nam và khu vực Đông Dương.
  • Phấn đấu đến năm 2020, sản lượng LPG đạt mức 300.000 tấn/năm, chiếm 40% thị phần phía Nam; sản lượng CNG đạt mức 150.000.000 m3/năm, chiếm 60% thị phần CNG khu vực phía Nam. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ trung bình trên 20%/năm.

II. Mục tiêu cụ thể

  • Tái cấu trúc, xây dựng, vận hành và kinh doanh đồng bộ, an toàn, hiệu quả, tối ưu những lợi thế của từng đơn vị, từng khu vực thị trường. Chuyển các công ty TNHH MTV thành các chi nhánh trực thuộc công ty. Tập trung vào khối bán hàng chuyên nghiệp, chú trọng vào việc xây dựng hệ thống phân phối, đồng thời đẩy mạnh việc xây dựng và phát triển thương hiệu PetroVietnam Gas tại thị trường bán lẻ LPG khu vực phía Nam, với mục tiêu đến năm 2020 mức độ nhận biết thương hiệu đạt 75%.
  • Kinh doanh LPG: tiếp tục phấn đấu mức tăng trưởng sản lượng LPG 4-5%/năm.
  • Kinh doanh CNG/LNG: đảm bảo mức tăng trưởng sản lượng trên 7,2%/năm, chiếm 60% thị phần CNG khu vực phía Nam trong nước, đồng thời phát triển và mở rộng ra thị trường khu vực Đông Dương. Song song đó, PVGas South tiếp tục nghiên cứu phát triển, nhập khẩu và phân phối khí LNG tại thị trường Việt Nam.
  • Sản xuất vỏ bình LPG: vận hành ổn định và an toàn Nhà máy Bình khí Dầu khí Việt Nam, sản lượng hiện nay là 350.000 vỏ bình/năm và đặt mục tiêu tăng trưởng 3% hàng năm; đẩy mạnh sản xuất vỏ bình xuất khẩu ra thị trường nước ngoài; đồng thời nghiên cứu, phát triển bình composite và tung ra thị trường trong thời gian thích hợp nhất.
  • Hoạt động dịch vụ: cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp về tư vấn thiết kế, vật tư thiết bị, thi công lắp đặt và chuyển giao công nghệ hệ thống cung cấp LPG/CNG/LNG; dịch vụ sử dụng và khai thác hiệu quả kho chứa, trạm chiết nạp và vỏ bình LPG.