Cơ cấu tổ chức :: PV GAS SOUTH JSC

Chủ tịch Hội đồng quản trị:

A.Tans
Ông: Trần Văn Nghị
Ngày sinh: 16/09/1975
Quê quán: Nam Đinh
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Địa Vật Lý
 

Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty:

athuc
Ông: Nguyễn Ngọc Luận
Ngày sinh: 05/03/1977
Quê quán: Tuyên Quang
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
  Cử nhân Kinh tế đối ngoại
 

Thành viên Hội đồng quản trị:

A.hieus
Ông: Nguyễn Hoàng Giang
Ngày sinh: 12/06/1986
Quê quán: Hải Dương
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh
 

Thành viên Hội đồng quản trị:

C.Ngoc
Bà: Nguyễn Ngọc Anh
Ngày sinh: 05/09/1981
Quê quán: Hà Nội
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh Tế
  Cao học Tài chính  
 

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập:

A.tuans
Ông: Hà Anh Tuấn
Ngày sinh: 10/09/1953
Quê quán: Hải Phòng
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ hóa dầu
  Cử nhân Kinh tế ngoại thương