Cơ cấu tổ chức :: PV GAS SOUTH JSC

Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty:

A.Luan
Ông: Nguyễn Ngọc Luận
Ngày sinh: 05/03/1977
Quê quán:  Tuyên Quang
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
  Cử nhân Kinh tế đối ngoại
 

Phó Giám đốc Công ty:

A.Thang
Ông: Đào Hữu Thắng
Ngày sinh: 17/05/1982
Quê quán:  Cần Thơ
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán Tổng hợp
 

Phó Giám đốc Công ty:

A.Vinh
Ông: Đặng Văn Vĩnh
Ngày sinh: 10/07/1967
Quê quán:  Nghệ An
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
 

Phó Giám đốc Công ty:

A.Dung
Ông: Trần Anh Dũng
Ngày sinh: 05/01/1980
Quê quán:  Hải Dương
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
  Cử nhân Kế toán
 

Phó Giám đốc Công ty:

A.Thiem
Ông: Đào Đình Thiêm
Ngày sinh: 15/08/1981
Quê quán:  Thái Bình
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ Hữu cơ - Lọc hóa dầu