Trang chủ :: PV GAS SOUTH JSC
Thống kê giao dịch Thông tin thị trường
Ngày Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa
Hôm nay
22-04-2018
Thông tin đang được cập nhật
7 ngày
15-04-2018
Thông tin đang được cập nhật
1 tháng
22-03-2018
33,50 33,50 30,30 33,50
Giá GAS tháng 04 năm 2018
ĐVT: VNĐ/Bình
Khu vực Bình 12Kg Bình 45Kg
KV Hồ Chí Minh 322,000 1,207,500
KV Bình Dương 307,000 1,151,250
KV Bà Rịa - Vũng Tàu 306,000 1,147,500
KV Đồng Nai 313,000 1,173,750
KV Bình Thuận 311,000 1,166,250
KV Lâm Đồng 314,000 1,177,500
KV Miền Tây Nam bộ 316,500 1,115,250
KV Khánh Hòa 317,000 1,110,835
KV Bình Định 322,000 1,092,850
KV Quảng Ngãi 322,000 1,092,850
KV Quảng Nam 322,000 1,092,850
KV Tây Nguyên 322,000 1,092,850
Thông tin thị trường
Giá GAS tháng 04 năm 2018
Tin PV GAS South

Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018

Hội thao bóng đá năm 2018

Hội thao truyền thống chào mừng kỷ niệm 18 năm thành lập Công ty

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2018

Báo cáo tài chính quý 1

Báo cáo thường niên năm 2017

Báo cáo thường niên Công ty PV Gas South năm 2017

Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường ...

Tài liệu phiên họp Đại hội Đồng Cổ đông

Hội diễn Văn nghệ chào mừng 18 năm thành lập ...

BCH Công đoàn – Đoàn Thanh niên Công ty đã tổ chức thành công Hội ...

Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Kính mời các cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018

Báo cáo tài chính cả năm 2017 đã được kiểm ...

BCTC đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2017

Nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch SXKD 2018

Thông qua Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh năm 2018 của Công ty

Công bố kết quả trao thưởng chương trình ...

PVGas South công bố kết quả quay thưởng Chương trình khuyến mãi “Quét mã QR, ...

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền ...

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng ...